DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập nộp hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đến công chức đại diện của Phòng Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Bước 2: Công chức Phòng Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp pháp thì viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp theo quy định thì hướng dẫn và đề nghị bổ sung.
- Bước 3:
+  Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), trình UBND cấp huyện;
+ UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập hoặc văn bản không chấp thuận việc thành lập (nêu rõ lý do nếu không chấp thuận).
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về Phòng Nội vụ (qua Trung tâm hành chính công cấp huyện) để trả cho tổ chức, cá nhân.
* Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Công chức phòng Nội vụ làm việc tại TTHCC cấp huyện) hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện (thời gian được tính từ ngày đến theo dấu bưu điện).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ
- Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
- Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:
1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày công chức đại diện của Phòng Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định, trình UBND cấp huyện.
2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định, UBND cấp huyện ra quyết định thành lập. Trường hợp UBND cấp huyện không đồng ý việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thì thông báo bằng văn bản cho Phòng Nội vụ gửi cơ quan, tổ chức trình đề nghị thành lập biết rõ lý do.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoặc văn bản không đồng ý việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đề án thành lập tổ chức
2 Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức
3 Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn