DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ khai đăng kí tàu cá (theo mẫu);
+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:
1) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);
2) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính).
+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính); 
+ Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ                                      
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã
* Kết quả thực hiện THC: Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá                                  
* Lệ phí: 40.000 đồng/lần.
- Phí kiểm tra an toàn tàu cá (đối với tàu cá không thuộc diện đăng kiểm): 50.000đồng/lần/tàu/năm.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;
- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Quyết số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên;
- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;
- Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ thủy sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ khai đăng ký tàu cá (Tải biểu mẫu)
2 Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
3 Hồ sơ đăng ký tàu
4 Biên lai nộp thuế trước bạ
5 Ảnh tàu cỡ 9 x 12
6 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn