DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới trực tiếp nộp hồ sơ tại công an cấp huyện nơi cơ quan đóng trụ sở. Khi nộp hồ sơ thì xuất trình chứng minh nhân dân của bản thân để kiểm tra, đối chiếu.
Cán bộ, công chức có thể ủy thác cho cơ quan nơi mình đang làm việc, nộp hồ sơ và nhận kết quả. Người được cơ quan cử đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay cán bộ, công chức phải xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân của bản thân và người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu. Nếu nộp hồ sơ cho nhiều người, thì nộp kèm theo danh sách, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.
2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in (viết) giấy biên nhận và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, in (viết) biên lai lệ phí và trao giấy biên nhận cùng biên lai lệ phí cho người nộp hồ sơ.
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung cho đầy đủ.
Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ  2 đến thứ 7 hàng tuần  (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).
Bước 3: Nhận kết quả:
1. Người nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả  kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho người đến nhận kết quả.
2. Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).
- Cách thức thực hiện: trực tiếp nộp hồ sơ, nhận kết quả tại trụ sở công an cấp huyện vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh (mẫu TK9), có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.
b) 02 ảnh 4 cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng.
* Trường hợp cấp lại giấy thông hành biên giới xuất, nhập cảnh do bị mất, ngoài thành phần hồ sơ trên, thì nộp kèm đơn trình báo về việc bị mất giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới (không cần xác nhận của Công an cấp xã nơi bị mất).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.
- Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh (mẫu TK9 ban hành kèm theo Thông tư số 67/2013/TT-BCA, ngày 11/12/2013 của Bộ Công an).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc trao đổi công vụ.
2. Không thuộc một trong các diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây:
a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
b) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự.
c) Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính, trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.
e) Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.
g) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
h) Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 18/11/2009.
+ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
+ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP, ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP.
+ Thông tư số 67/2013/TT-BCA, ngày 11/12/2013 của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn