DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thỏa thuận/ Chấp thuận địa điểm xây dựng theo phân cấp

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công  huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh (nếu có);
+ Tờ trình (đơn) đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng của chủ đầu tư;
+ Thuyết minh sơ bộ ý tưởng lập quy hoạch gồm các nội dung chính:
Thông tin Nhà đầu tư; vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng khu đất nghiên cứu
quy hoạch; mục tiêu; tiến độ lập quy hoạch; dự kiến tổng mức đầu tư dự án.
+ Sơ đồ địa điểm do chủ đầu tư lập thể hiện trên khổ giấy A3, sơ đồ thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng hoặc trích ra từ bản đồ quy hoạch được duyệt tỷ lệ 1/2000 ÷ 1/5000, trong đó đánh dấu (X) tại vị trí địa điểm xây dựng; sơ đồ có 04 khung tên ký, đóng dấu của Chủ đầu tư, UBND cấp huyện, Sở Xây dựng, UBND Tỉnh. Sơ đồ địa điểm phải xác định sơ bộ về vị trí, ranh giới, về hiện trạng và các dự án quy hoạch liền kề.
+ Giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân của chủ đầu tư;
+ Các văn bản pháp lý liên quan;
+ 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó 02 bộ gốc, riêng Sơ đồ địa điểm 06 bộ gốc)
* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các Đơn vị ngành than (Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Đông Bắc).                                                                  
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             
* Phí và Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; 
- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
          - Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
          - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được ban hành.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh
2 Tờ trình (đơn) đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng của chủ đầu tư
3 Thuyết minh sơ bộ ý tưởng lập quy hoạch
4 Sơ đồ địa điểm do chủ đầu tư lập
5 Giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân của chủ đầu tư
6 Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ
7 Văn bản pháp lý liên quan
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thỏa thuận/ Chấp thuận địa điểm xây dựng theo phân cấp
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn