DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
          * Thành phần và số lượng hồ sơ
          a) Hồ sơ gồm:
          - Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (bản chính) ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg;
            - Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có);
          - Các tài liệu về nguồn gốc cây.
          b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.
          * Thời hạn giải quyết
          - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh).
          - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).
          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm.
          b) Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. Người có thẩm quyền được uỷ quyền: Phó Hạt trưởng.
          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.
          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
          - Tổ chức.
          - Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư. 
          * Lệ phí: Không.        
          * Mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg.
          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận trên bảng kê lâm sản.
          * Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
          * Căn cứ pháp lý của TTHC
          Điều 3, Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Hóa đơn bán hàng (nếu có)
2 Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Tải biểu mẫu)
3 Hóa đơn giá trị gia tăng
4 Các tài liệu về nguồn gốc cây
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn