DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

*Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
*Cách thức thực hiện:
Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
*Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cải tạo rừng (Theo mẫu tại phụ lục 02 của Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013)
+ Biên bản kiểm tra hiện trường (Theo mẫu tại Phụ lục 03 của Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013)
+ Số lượng bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao).
*Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 20-35 ngày làm việc
*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số phòng, ban chức năng thuộc UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT.
*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
*Lệ phí (nếu có):  Không
* Tên mẫu đơn, tờ khai: Phụ lục 2, 3 của Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
+ Quyết định phê duyệt cải tạo rừng
+ Thời hạn có hiệu lực: không
* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
+ Quyết định số 640/QĐ-NN&PTNT-LN ngày 12/8/2013 về việc ban hành Hướng dẫn cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

 

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn