DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đóng dấu búa kiểm lâm

* Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
          * Thành phần và số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm. 
- Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập.
- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.
b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ
* Thời hạn giải quyết: 10  ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không .
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, tờ khai: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm.
* Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
*Căn cứ pháp lý của TTHC
- Điều 7,8,9 Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
- Điều 2 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm
2 Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập
3 Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đóng dấu búa kiểm lâm
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn