DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị sang tên di chuyển tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
- Cán bộ tiếp nhận
+ Kiểm tra đối chiếu giấy tờ của người mua xe, được điều chuyển, cho tặng xe, tiếp nhận hai giấy khai sang tên, di chuyển và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
+ Thu hồi biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe; viết giấy hẹn.
+ Đối chiếu giữa giấy khai sang tên di chuyển, chứng nhận đăng ký xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc.
+ Thực hiện tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; nhập thông tin chủ xe mới và thực hiện sang tên di chuyển xe đi khác tỉnh, in 02 Phiếu sang tên di chuyển.
+ Cắt góc vào phía trên bên phải, mặt trước giấy chứng nhận đăng ký xe.
+ Hồ sơ gốc đựng trong túi hồ sơ và đóng dấu giáp lai; phiếu sang tên di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển chuyển quyền sở hữu xe ghim vào phía ngoài túi đựng hồ sơ gốc.
Bước 3: Trả phiếu sang tên di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc cho chủ xe  để làm thủ tục tại nơi đăng ký mới.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (theo mẫu),.
+ Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
+ Giấy tờ của người mua xe, được điều chuyển, cho, tặng xe.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Xe đã được đăng ký tại Công an cấp huyện nay sang tên di chuyển cho chủ mới ở tỉnh khác.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Công an cấp huyện được giải quyết phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp hồ sơ xe sang tên di chuyển cho chủ xe.
h) Lệ phí:
Không thu lệ phí
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn