DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tố chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc truy cập trang Website dịch vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.
- Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ và lệ phí (nếu có) qua mạng.
- Bước 3: Trung tâm Hành chính công (Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát).
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.
* Cách thức thực hiện:
Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi – Đối với các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp sau: Các loại xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
- Bản sao chụp sổ đăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ;
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
c) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi – Đối với hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01m.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
c) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi – Đối với hoạt động: Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ; Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện. Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.. Chôn phế thải, chất thải; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Đối với hoạt động: Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
- Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
* Đối với hoạt động: Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện. Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.. Chôn phế thải, chất thải.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
* Đối với hoạt động: Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hộ chiếu nổ mìn;
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
c) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi – Đối với hoạt động Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có. Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
c) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh quyết định;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi;
- Cơ quan phối hợp:
* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
* Phí, lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001.
- Nghị định số 143/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ “V/v Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi”.
- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN, ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “V/v Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi”.
- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010”.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Tải biểu mẫu)
2 Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép
3 Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi
4 Bản sao chụp sổ đăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ
5 Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn