DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

* Trình tự thực hiện:
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện.
- Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra , tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công huyện nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc gửi qua đường bưu điện
* Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ: Lập theo mẫu số 01-DM/TSNN; 02-DM/TSNN; 03-DM/TSNN quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC;
+ Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;
+ Danh mục tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 12 ngày.
- Tại phòng Tài chính: 05 ngày
- Tại UBND cấp huyện: 07 ngày.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, phòng Tài chính.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bán, chuyển nhượng tài sản của UBND huyện.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không
* Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC;

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Mẫu số 01-DM/TSNN; 02-DM/TSNN; 03-DM/TSNN quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC (Tải biểu mẫu)
2 Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan
3 Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
4 Danh mục tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn