DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẢI TIẾN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải Tiến
Địa chỉ: Thôn 6, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.786.442
Email: ubndxhaitien_tpmc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Ban hành kèm theo Quyết định số 4027 /QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
* Trình tự thực hiện:
+ Thân nhân người có công được hưởng chế độ theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp tại tại UBND cấp xã;
+ UBND cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hơp lệ, có trách nhiệm chứng nhận tình hình thân nhân và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi Lao động - Thương binh và Xã hội;trực tiếp hoặc theo đường bưu điện;
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc ra quyết định trợ cấp gửi theo đường bưu điện về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện;
* Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu);
+ Bản sao giấy chứng tử;
+ Hồ sơ của người có công với cách mạng;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, gồm:
Thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng khi người có công từ trần gồm: (1) thân nhân Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; (2) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; (3) Thân nhân của thương binh, thương binh B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:        
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp xã;
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1, ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;
+ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
+ Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế dộ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
+ Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
2 Giấy chứng tử
3 Hồ sơ của người có công với cách mạng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn