DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẢI TIẾN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải Tiến
Địa chỉ: Thôn 6, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.786.442
Email: ubndxhaitien_tpmc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Ban hành kèm theo Quyết định số 4027 /QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đại diện thân nhân lập hồ sơ theo quy định nộp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định tại Bước 1 gửi đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Bước 2 gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.
- Bước 5: Công dân đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ do công dân lập bao gồm:
-  Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);
-  Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;
-  Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH như sau:
+ Đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế yêu cầu bản sao một trong các giấy tờ: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện,
 + Đối với người có công giúp đỡ cách mạng yêu cầu bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Quyết định khen thưởng;
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:
+ UBND xã: 03 ngày làm việc;
+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc;
+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp một lần
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3 quy định tại Thông tư 16)
Yêu cầu, điều kiện: Không.
Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH; Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Huân chương kháng chiến
2 Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”
3 Bản khai của đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng
4 Huy chương Kháng chiến
5 Huân chương Chiến thắng
6 Huy chương Chiến thắng (nếu cần)
7 Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết
8 Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện
9 Bằng "Có công với nước"
10 Quyết định khen thưởng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn