DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN HOÀNH BỒ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
ĐT: 02033.858118
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện


Trình tự thực hiện
1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH huyện
  Bước 1: Người tham gia
  - Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố đặt tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố.
  -  Nộp tiền cho Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH huyện đặt tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố.
  Bước 2: Cơ quan BHXH huyện
  - Bộ phận một cửa: Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện lập hồ sơ, thu tiền của người tham gia cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo mẫu quy định; viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Quản lý thu.
  - Bộ phận Quản lý thu: Đối chiếu số tiền phải thu và số tiền đã thu với Bộ phận KH-TC; Kiểm tra hồ sơ, nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, in danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.
  - Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu
  Bước 1: Người tham gia
   - Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây cho đại lý thu.
   Bước 2: Đại lý thu
   - Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
   - Lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), ghi mã số BHXH, thu tiền đóng BHXH của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo mẫu quy định.
   - Nộp hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nộp số tiền đã thu kèm biên lai thu tiền cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia, đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo (mẫu số C17-TS)
   Bước 3: Cơ quan BHXH
   - Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện đóng thông qua đại lý thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn. Sau đó chuyển hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) cho Bộ phận Quản lý thu.
    - Bộ phận Quản lý thu: Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), đối chiếu số tiền đã thu với Bộ phận KH-TC; nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, in tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (mẫu D05a-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận cấp sổ thẻ.
   -Bộ phận KH-TC; Nhận HS  từ Bộ phận Quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (mẫu D05a -TS) chuyển Tổ quản lý thu
    - Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

 Cách thức thực hiện   
    - Người tham gia nộp trực tiếp tại  bộ phận một cửa của cơ quan BHXH huyện, TX, TP đặt tại Trung tâm hành chính công huyện, TX, TP hoặc qua đại lý thu.
    - Đại lý thu nộp trực tiếp tại  bộ phận một cửa của cơ quan BHXH huyện, TX, TP đặt tại Trung tâm hành chính công huyện, TX, TP hoặc thông qua bưu điện, hoặc qua giao dịch điện tử
 Thành phần hồ sơ
1. Người tham gia:
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
2. Đại lý thu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 Đối tượng thực hiện: Cá nhân, đại lý thu
 Cơ quan thực hiện: BHXH huyện
 Kết quả thực hiện Sổ BHXH
  Lệ phí: Không
 Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
 Yêu cầu, điều kiện Không
  
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính-  Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc .
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH băt buộc.
- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
 

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn