DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ QUẢNG LONG
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Long
Địa chỉ: Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà
Email: ubndquanglong.hh@quangninh.gov.vn


GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

11. Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
1. Các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB:
a) Kháng nghị hàng hải (02 bản);
b) Bản trích sao các loại Nhật ký của tàu thuyền có liên quan đến vụ việc (01 bản);
c) Bản trích sao hải đồ liên quan đến vụ việc (trừ trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra khi tàu thuyền đang neo đậu tại cảng biển) (01 bản).
2. Các giấy tờ phải nộp đối với phương tiện thủy nội địa (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB), tàu cá:
a) Kháng nghị hàng hải (02 bản);
b) Bản trích sao các loại Nhật ký của tàu thuyền có liên quan đến vụ việc (01 bản, nếu có);
c) Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (01 bản, nếu có).
3. Các giấy tờ phải xuất trình:
Đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB: các loại Nhật ký liên quan đến vụ việc (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Không quá 03 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
- Cơ quan phối hợp: không
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
* Phí, lệ phí: 
Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa: 200.000đ/lần;
- Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế: 50USD/lần.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;
- Thông tư 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ giao thông vận tải Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải;
- Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải;
- Quyết định số 147

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn