DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo về  Bộ phận trường trực Sở Y tế tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Bước 2. Cán bộ TTPV HCC tỉnh kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. Sau khi được tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân nộp phí cho TTPV HCC theo tài khoản hoặc nộp trực tiếp tại TTPV HCC. Cán bộ TTPV HCC tiếp nhận hồ sơ thực hiện chuyển hồ sơ trong Hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế giải quyết.
Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo tại TT HCC tỉnh (mang hồ sơ gốc để đối chiếu trường hợp hồ sơ gốc không đúng với hồ sơ đã duyệt trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn, bộ phận trả kết quả của TTHC tỉnh thu hồi lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo) hoặc văn bản thông báo.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức: (1). Gửi qua đường bưu điện; (2). Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh; (3). Hoặc nộp trực tuyến qua mạng internet tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
2. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
3.  Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
4. Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiế quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
5. Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra hồ sơ trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục sẽ trả lời bằng văn bản (thư điện tử) và nêu rõ lý do không cấp
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân xin xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi hoặc văn bản thông báo.
8. Phí:        
Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế: 1.100.000 đồng/ lần/ sản phẩm.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 Phụ lục I Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo; Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bac sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.
- Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.
- Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1. Luật ATTP số 55/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011.
2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
3. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
4. Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.
5. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác An toàn vệ sinh thực phẩm.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Tải biểu mẫu)
2 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
3 Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
4 Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiế quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
5 Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn