DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về  Bộ phận trường trực Sở Y tế tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Bước 2. Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (TTPV HCCT) kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả và thực hiện chuyển hồ sơ trong Chính quyền điện tử Quảng Ninh đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế giải quyết. Sau khi được cán bộ TTPV HCCT tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định cho TTPV HCCT theo tài khoản hoặc nộp trực tiếp tại TTPV HCCT.
Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tại TTPV HCCT hoặc qua bưu điện theo địa chỉ đã đăng ký trước đó) hoặc văn bản thông báo.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức: (1). Gửi qua đường bưu điện; (2). Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh; (3). Hoặc nộp trực tuyến qua mạng internet tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.1.Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 Nghị định 155/2018/NĐ-CP.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);
3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
5. Danh sách chủ cơ sở và người sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức về ATTP theo quy định có xác nhận của Chủ cơ sở.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4.1. Đối với hồ sơ chưa hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung:
- Chi cục ATVSTP thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Nếu quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ, cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.
4.2. Đối với hồ sơ hợp lệ:
a) Trong thời gian 07 ngày làm việc, Chi cục ATVSTP tổ chức thẩm định tại cơ sở.
a1. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Chi cục ATVSTP cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
a2. Trường hợp kết quả thẩm định cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục:
- Chi cục ATVSTP có văn bản gửi cơ sở, đề nghị cơ sở khắc phục các kiến nghị của Đoàn thẩm định; thời gian khắc phục trong thời gian 30 ngày.
- Nếu cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện các yêu cầu của đoàn thẩm định, trong thời gian 05 ngày làm việc, Đoàn thẩm định đánh giá lại kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Chi cục ATVSTP tổ chức cấp giấy chứng nhận.
- Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu khi thẩm định và sau khi khắc phục: Chi cục ATVSTP gửi văn bản thông báo, yêu cầu cơ sở không được hoạt động và gửi cơ quan quản lý địa phương để giám sát cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản thông báo
8. Phí, lệ phí: 
- Phí thẩm định đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.
- Phí thẩm định đối với cơ sở sản xuất thực phẩm:
+ Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ:  500.000 đồng/lần/cơ sở
+ Đối với cơ sở sản xuất khác: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở
- Phí thẩm định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở 
+ Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở  
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 Nghị định 155/2018/NĐ-CP.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1. Luật ATTP số 55/2010/QH 12 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011
2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/08/2021 của Bộ tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác An toàn vệ sinh thực phẩm.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
2 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống
3 Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống
4 Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế
5 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Tải biểu mẫu)
6 Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm , bao gồm: Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở; Sơ đồ quy trình chế biên, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn