DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN BA CHẼ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203. 3888. 669
Email: tthcc.bc@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.
 - Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
 - Trả kết quả cho người dân, tổ chức.
* Cách thức thực hiện: 
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu chứng minh nhân dân của: chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.
*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính (Trong khi chưa có quy định về thu phí, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sẽ truy thu phí sau khi có quy định mức thu phí của Bộ Tài Chính và Bộ Thông tin và Truyền thông).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mẫu 02a/ĐĐN, 02b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT)
* Yêu cầu, điều kiện của TTHC:
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường từ 200 m trở lên.
+ Áp dụng đối với các trường: tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú;
+ Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng trường là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm.
- Có biển hiệu, tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh.
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet treo biển “Đại lý Internet”;
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp treo biển “điểm truy nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp.
- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định cụ thể như sau:
+ Tối thiểu 50 m2 tại khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã trong tỉnh;
+ Tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện trong tỉnh;
+ Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác.
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
- Quyết định số 2719/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 2391/QĐ-UBND, ngày 29/7/2016 Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
- Quyết định số 3762/QĐ-UBND, ngày 20/9/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
- Thông báo Kết luận số 24/TB-UBND, ngày 07/4/2017, của đồng chí Nguyễn Minh Sơn – Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện Quý I, triển khai nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2017.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Tải biểu mẫu)
2 Giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
3 Chứng minh thư nhân dân
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn