DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN HẢI HÀ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà
Địa chỉ: Phố Ngô Quyền, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

* Trình tự thực hiện:
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận mộst cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận, thẩm định;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo lập tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;
- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ.
- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
* Lưu ý: Trong các trường hợp nhà trường, nhà trẻ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; hoặc mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập  hoặc cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. Trình tự, thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ thực hiện theo quy định của Điều lệ trường mầm non.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.
* Thành phần hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị giải thể của UBND cấp xã thành lập nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.
- Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ
* Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quản phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non

STTBộ hồ sơ gồm
1 Biên bản kiểm tra
2 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân nhân cấp huyện
3 Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ
4 Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của Phòng Giáo dục và Đào tạo
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn