DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính cho công chức đại diệncủa Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Bước 2: Công chức đại diện của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đảm bảo đủ thành phần thì tiếp nhận và ghi giấy hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính có văn bản trả lời, hướng dẫn).
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ thẩm định hồ sơ; dự thảo Tờ trình (Kèm theo dự thảo Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ) trình lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ ký đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ Quyết định cấp, cấp lại Chứng Chỉ hành nghề lưu trữ.
- Bước 4: Khi có Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư-Lưu trữ ghi các thông tin vào phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã cấp, trình ký và đóng dấu vào Chứng Chỉ hành nghề, bàn giao lại cho công chức đại diện của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề
2 Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề
3 Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ
4 Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ
5 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
6 Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn