DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thủ tục thi tuyển viên chức

- Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng pháp luật.
Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức của tỉnh.
- Bước 2: Thông báo thi tuyển của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức:
Thông báo phải được đăng tải ít nhất 01 (một) lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) của tỉnh; đăng trên trang thông tin điện tử của tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở chính làm việc của Sở Nội vụ – cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức của tỉnh, của cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển viên chức trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
Nội dung thông báo thi tuyển bao gồm:
- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;
- Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;
- Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;
- Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển;
- Bước 3: Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thi tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Bước 4: Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức của tỉnh, của cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển viên chức và thông báo trên trang điện tử của tỉnh.
- Bước 5: Thi tuyển;
- Bước 6: Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có);
- Bước 7: Ký kết Hợp đồng làm việc.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV
2 Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
3 Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt
4 Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe
5 Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thủ tục thi tuyển viên chức
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn