DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trường hợp tiếp nhận 02 hồ sơ/ngày

Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
- Bước 2: Trong thời hạn 05 đến 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.
Cách thức thực hiện
Thực hiện theo một trong các hình thức sau:
- Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc nộp hồ sơ quadịch vụ bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
- Nội quy lao động;
- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở);
- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày đến 07 ngày làm việc
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (trường hợp tiếp nhận dưới 02 nội quy/ngày)
- 07 làm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (trường hợp tiếp nhận trên 2 nội quy/ngày)
1.6 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
- Cơ quan phối hợp: Không.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
1.8. Phí, lệ phí: Không có
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
1.10. Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.
1.11 Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật Lao động năm 2019.
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về việc quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động
2 Các văn bản quy định của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
3 Nội quy lao động
4 Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trường hợp tiếp nhận 02 hồ sơ/ngày
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn