DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

UBND XÃ TÂN BÌNH

Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Bình.

Địa chỉ: Thôn Tân Trung - xã Tân Bình - huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3880 253

Email: vanphongdanguy1@gmail.com

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

* Trình tự thực hiện: 

- Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn;

- Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn:

+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ.

+ Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai.

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn trả kết quả

- Bộ phận chuyên môn ghi điều chỉnh vào sổ, mặt sau bản chính giấy tờ hộ tịch, trình lãnh đạo phường ký

- Trả kết quả cho công dân

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

+ Xuất trình Bản chính giấy khai sinh. Trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn

* Kết quả thực hiện TTHC: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Sổ hộ tịch còn lưu trữ tại UBND cấp xã.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.STTBộ hồ sơ gồm
1 Xuất trình Bản chính giấy khai sinh
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn