DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với tổ chức huấn luyện hạng B do Sở Lao động - TB&XH giải quyết gồm những gì?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với tổ chức huấn luyện hạng B do Sở Lao động - TB&XH giải quyết gồm những gì?
Người trả lời: Nguyễn Hoài Sơn
Chức vụ: Giám đốc sở
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn