DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Câu 2: Khi nộp hồ sơ cấp độ 4 để làm thủ tục về lĩnh vực điện lực thì ai là người kiểm tra tính chính xác của hồ sơ để tránh trường hợp người nộp dùng hồ sơ của người khác sau đó sửa chữa để làm thủ tục.
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Câu 2: Khi nộp hồ sơ cấp độ 4 để làm thủ tục về lĩnh vực điện lực thì ai là người kiểm tra tính chính xác của hồ sơ để tránh trường hợp người nộp dùng hồ sơ của người khác sau đó sửa chữa để làm thủ tục.
Người trả lời: Dương Thu Hà
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hành chính công
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn