DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Tôi muốn hỏi quy định về thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá khi xin cấp giấy phép khai thác thủy sản tại TTDVHCC Tỉnh và lộ trình lắp thiết bị như thế nào? Tàu cá tôi có chiều dài lớn nhất 18 mét có phải trang bị không?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Tôi muốn hỏi quy định về thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá khi xin cấp giấy phép khai thác thủy sản tại TTDVHCC Tỉnh và lộ trình lắp thiết bị như thế nào? Tàu cá tôi có chiều dài lớn nhất 18 mét có phải trang bị không?
Người trả lời: Nguyễn Văn Công
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn