DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Cho tôi biết: Thủ tục để được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, báo quản, vận chuyển nông, lâm, thủy sản, gồm những thành phần hồ sơ gì?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Cho tôi biết: Thủ tục để được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, báo quản, vận chuyển nông, lâm, thủy sản, gồm những thành phần hồ sơ gì?
Người trả lời: Nguyễn Văn Công
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Câu hỏi liên quan
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn