DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Tôi muốn đăng ký Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường phải đến đâu?Hồ sơ cấp phépgồm những gì? Thời hạn giải quyết trong bao lâu?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Tôi muốn đăng ký Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường phải đến đâu?Hồ sơ cấp phépgồm những gì? Thời hạn giải quyết trong bao lâu?
Người trả lời: Trần Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn