DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Công ty chúng tôi đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp chuyên dùng để mua điện để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tôi xin hỏi tại sao chúng tôi lại phải thỏa thuận với Công ty Điện lực/Điện lực sở tại về điểm đấu nối?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Công ty chúng tôi đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp chuyên dùng để mua điện để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tôi xin hỏi tại sao chúng tôi lại phải thỏa thuận với Công ty Điện lực/Điện lực sở tại về điểm đấu nối?
Người trả lời: Vũ Đình Tân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn