DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Tận tâm, trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng cử tri, nhân dân

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tranh luận, Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới, đột phá, hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, xứng đáng với lòng mong mỏi của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Những quyết sách tạo động lực phát triển

Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh tiếp tục ghi dấu ấn với việc thông qua 25 nghị quyết có liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống KT-XH. Đây là những quyết sách quan trọng cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải quyết những nội dung cấp bách, phát sinh từ thực tế; đáp ứng mong mỏi của cử tri, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu thống nhất thông qua các nghị quyết, khẳng định tinh thần trách nhiệm và trí tuệ cao của HĐND tỉnh đối với các vấn đề quốc kế dân sinh đang đặt ra trong thực tiễn đời sống. Đồng thời, việc quyết nghị cũng cho thấy năng lực phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, bám sát yêu cầu thực tiễn của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Điển hình như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024. Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2024, HĐND tỉnh đã thống nhất các giải pháp nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI đạt ít nhất 3 tỷ USD; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp, tạo ra khoảng 30.000 việc làm tăng thêm… Cùng với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, một trong những nội dung được nhấn mạnh trong nghị quyết chính là việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Hay như những cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách cũng được quan tâm bàn thảo kỹ lưỡng tại Kỳ họp này. Các nghị quyết quan trọng về đầu tư công, như: Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã được biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Theo các đại biểu HĐND tỉnh, đầu tư công đóng vai trò là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, những quyết sách về đầu tư công tại Kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024 cũng như của cả giai đoạn 2021-2025, nhất là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%. Những dự án đầu tư công được phê duyệt đầu tư đã cho thấy tính khả thi cũng như ý nghĩa quan trọng trong góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH bền vững, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, như: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, dự án xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh, dự án Trường THCS&THPT Tiên Yên.

Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở KH&ĐT, khẳng định: Việc chỉ đạo điều hành công tác phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm đã theo đúng kịch bản đề ra, thể hiện công tác dự báo, đánh giá tình hình hết sức chính xác. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh cũng nhận diện rõ những khó khăn thách thức và đưa ra mục tiêu cụ thể, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát tình hình thực tiễn, phát huy rõ vai trò 3 trụ cột, trong đó có đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2024. Các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công được thông qua tại kỳ họp này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri toàn tỉnh trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Các nghị quyết được thông qua hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực cho sự phát triển, nổi bật: Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Đây đều là những nội dung được đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri đánh giá là phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Các đại biểu đang nghiên cứu tài liệu tại Kỳ họp.

Đại biểu Lý Thị Mỳ, giáo viên Trường PTDT nội trú Ba Chẽ, Tổ đại biểu Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ, chia sẻ: Các nghị quyết được thông qua mang tính thời sự, sát yêu cầu thực tế, tập trung đi sâu vào chính sách phát triển KT-XH và đề cập đến những vấn đề có tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và đời sống người dân. Trong đó, có nhiều nghị quyết mà nhân dân huyện Ba Chẽ rất mong mỏi, như chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững. Chính sách này giúp người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ nói riêng và tại các huyện miền núi trong tỉnh có thêm sự chủ động và quyết tâm trong việc thúc đẩy gia tăng giá trị rừng trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng tài nguyên rừng tại địa phương.

Một trong những nghị quyết đột phá của Kỳ họp này phải kể đến Nghị quyết quy định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”. Đây là một trong những quyết sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 17-NQ/TU (ngày 30/10/2023) của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững”. Cùng với đó, hai nghị quyết quan trọng liên quan đến ngành GD&ĐT được thông qua, đó là Phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024 và Quyết định số lượng hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Những quyết sách này góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo; quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Những quyết sách quan trọng được thông qua tại Kỳ họp sẽ nhanh chóng được ban hành và đi vào thực tiễn. Đây là tiền đề, định hướng đưa tỉnh tiếp tục bứt phá, nhân lên niềm tin của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Thẳng thắn, trách nhiệm, cống hiến trí tuệ

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ đại biểu TP Uông Bí, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 2, phát biểu thảo luận.

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá XIV thành công, giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp bách, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Thành công đó trước hết là bởi các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ; công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tọa Kỳ họp cho biết: Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo từ xa, từ sớm. Thường trực HĐND tỉnh, UBND và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai; các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của kỳ họp đã được các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học, công tác thẩm tra được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định; các tài liệu đã gửi tới các đại biểu nghiên cứu trước và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Không chỉ trong công tác chuẩn bị trước Kỳ họp, cách thức tổ chức được thực hiện nghiêm túc, khoa học theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, dành nhiều thời gian cho thảo luận và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Các bước, quy trình tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết ngay tại Kỳ họp cũng được HĐND tỉnh triển khai thực hiện chặt chẽ. Đối với những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm như giải ngân vốn đầu tư công, tăng trưởng kinh tế 2 con số, kế hoạch đầu tư công năm 2025; các giải pháp ổn định đời sống người lao động; biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh… cũng được thảo luận sôi nổi tại tổ và hội trường. Với tinh thần thật sự cầu thị, thẳng thắn có tính xây dựng cao, trên cơ sở định hướng của Chủ tọa kỳ họp đã có 70 lượt ý kiến tham gia phát biểu. Các ý kiến tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn tham gia, thảo luận vào các nhóm vấn đề trọng tâm, nhóm vấn đề còn nhiều vướng mắc, định vị rõ những khó khăn, tồn tại, các kế hoạch tăng trưởng, phát triển của tỉnh để từ đó đưa ra các giải pháp điều hành hiệu quả.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại Kỳ họp.

Một trong những nội dung cũng được đại biểu, cử tri, nhân dân đánh giá cao tại Kỳ họp đó là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đi đúng, trúng những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở 26 nội dung đề nghị chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp đã lựa chọn 3 nhóm vấn đề được nhiều cử tri và dư luận quan tâm, như: Công tác PCCC và công tác phòng, chống ma túy; giải ngân vốn phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 06; thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND (ngày 27/8/2021) quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, liên quan đến trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Việc đưa các vấn đề "nóng" chất vấn công khai tại nghị trường là cách để phân tích, làm rõ thực trạng và nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và giải pháp, đặc biệt là làm rõ cam kết của chính quyền các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt của các vấn đề nóng. Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu câu hỏi rất cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng và bám sát chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao; thể hiện vai trò, trách nhiệm và quyền giám sát của đại biểu HĐND tỉnh.

Với tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cùng cách thức điều hành linh hoạt của Chủ tọa Kỳ họp và trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, các quyết sách được đại biểu HĐND tỉnh thông qua với tỷ lệ rất cao, nhận được sự đồng tình của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) chia sẻ: Theo dõi Kỳ họp HĐND, cử tri rất vui mừng trước những thành quả phát triển KT-XH của tỉnh. Đó cũng một phần nhờ các nghị quyết được thông qua kịp thời, góp phần giải quyết những khó khăn, tạo đà cho sự phát triển. Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm, nhiệt thành cống hiến trí tuệ để thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua 25 nghị quyết. Đây đều là những nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách tác động đến sự phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, điều mà mỗi cử tri mong mỏi ở mỗi Kỳ họp của HĐND tỉnh.

Cử tri theo dõi Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh qua sóng phát thanh.

Những đánh giá, ghi nhận của cử tri, nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên và khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm, uy tín, trí tuệ, bản lĩnh của các đại biểu HĐND. Đồng thời, thôi thúc sự tích cực, chủ động, khoa học, bài bản, sát với thực tiễn của Thường trực, các ban và tổ đại biểu HĐND tỉnh. Từ đó, quyết tâm đổi mới hơn, trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn trong mọi hoạt động, ban hành được những nghị quyết “đúng”, “trúng”, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, đòi hỏi những nỗ lực nhiều hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, trong đó tập trung đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết trong triển khai nghị quyết đến toàn dân; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải theo dõi sát sao diễn biến tình hình, linh hoạt thích ứng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; khẩn trương quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Thu Chung - Trúc Linh

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn