DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Niềm tin cho chặng đường phát triển mới

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã tập trung thảo luận, đưa ra những quyết sách quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân dân và đông đảo cử tri. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và niềm tin của cử tri gửi tới kỳ họp.


Bí thư Thành ủy Hạ Long, Vũ Quyết Tiến: "Giữ vững ý chí và đà tăng trưởng, chỉ bàn làm không bàn lùi"

 Với sự chuẩn bị tốt về nội dung của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và sự điều hành khoa học, linh hoạt của Chủ tọa kỳ họp, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công, được cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Kỳ họp đã thảo luận và giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết của tỉnh, trong đó các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp về công tác PCCC, phòng chống ma túy, giải ngân vốn đã được các đại biểu quan tâm, làm rõ và trả lời nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, đúng trọng tâm. Những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi, hiến kế nhiều giải pháp hiệu quả. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm tâm huyết, phản biện rõ ràng, bày tỏ quan điểm chính kiến đối với những nội dung còn trăn trở.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động tuyên truyền cho người dân về các chính sách, nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp. Từ đó, giúp người dân được thụ hưởng đầy đủ sự quan tâm, các chương trình hỗ trợ về giảm nghèo, xây dựng NTM, nguồn vốn vay… Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết thống nhất, giữ vững ý chí và đà tăng trưởng, nhiều giải pháp đột phá, cách làm sáng tạo trong cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân... năm 2024 TP Hạ Long sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với quyết tâm cao nhất, góp phần vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh.


Bí thư Huyện ủy Đầm Hà Đỗ Thị Ninh Hường: “Những chính sách mới sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống"

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 cũng như giai đoạn tiếp theo, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra để thảo luận, bàn bạc, gợi mở định hướng, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, tại các phiên chất vấn, trả lời chất vấn, thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường, đã có rất nhiều ý kiến được các đại biểu nêu đúng trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể để giải quyết tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Xuất phát từ việc nắm bắt sâu sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, cử tri và nghiên cứu kỹ nội dung, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc vào dự thảo nghị quyết để có thể ban hành những chính sách mới chất lượng, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Với trách nhiệm là một đại biểu dân cử, các đại biểu HĐND tỉnh dành nhiều tâm huyết, sâu sát để tham gia có trách nhiệm, chất lượng với những vấn đề liên quan đến sự phát triển về mọi mặt của tỉnh Quảng Ninh cũng như các địa phương, nhất là những nội dung cử tri quan tâm, những vấn đề mới, vấn đề khó phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Đồng thời, những nội dung thảo luận, thống nhất tại Kỳ họp HĐND tỉnh là những định hướng, gợi mở cách làm hiệu quả để các địa phương làm tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.


Bí thư Thị Đoàn Quảng Yên Bùi Thị Quỳnh Nga: “Tin tưởng vào những quyết sách mới”

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua nhiều nghị quyết, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục… 6 tháng cuối năm, cả năm 2024 cũng như giai đoạn tiếp theo. Các quyết sách mới có sự đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của các đại biểu HĐND, dựa trên việc lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như nắm bắt tình hình thực tế từ cơ sở.

Tôi tin tưởng, các nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, phát sinh từ thực tiễn đời sống của nhân dân và KT-XH của tỉnh. Các đại biểu HĐND cũng như cấp ủy, chính quyền các địa phương sẽ nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc báo cáo cử tri và nhân dân trong tỉnh về kết quả Kỳ họp. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri để tiếp tục có quyết sách kịp thời, phù hợp, đúng đắn, hoàn thành nhiệm vụ cử tri và nhân dân giao phó.


Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Vũ Thị Ngọc Bích: "Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao trước 31/10/2024"

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Trung ương, của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, ngân hàng đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nội dung nổi bật, như: Tiếp nhận vốn uỷ thác địa phương tăng trên 154 tỷ đồng (hoàn thành 119% kế hoạch); nguồn huy động của tổ chức, dân cư tăng 60 tỷ đồng (đạt 75% kế hoạch giao tăng trưởng năm). Tổng dư nợ đạt trên 4.906 tỷ đồng (tăng 3,1% so với đầu năm) với 74.123 khách hàng còn dư nợ.

Đặc biệt, theo đề xuất của các địa phương, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định thu hồi về ngân sách tỉnh gần 300 tỷ đồng (nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất) thực hiện chương trình ủy thác vốn của địa phương qua hệ thống Ngân hàng CSXH. Điều này tiếp tục thể hiện sự quan tâm rất lớn của tỉnh trong việc bố trí nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội thông qua hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương. Trên cơ sở nguồn vốn được tỉnh bố trí, ngay sau Kỳ họp đơn vị phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức giải ngân nguồn vốn sớm để người dân dễ tiếp cận trên cơ sở rà soát kỹ đúng đối tượng, khu vực thụ hưởng góp phần phát triển sản xuất. Đồng thời, ngân hàng bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được trung ương và địa phương giao, tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao trước 31/10/2024, trong đó quan tâm triển khai thực hiện bảo đảm đúng chủ trương chính sách, đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường giám sát khách hàng vay sử dụng vốn đúng mục đích.


Trưởng khu phố 5, phường Hà An (TX Quảng Yên) Nguyễn Thị Loan: "Sớm kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, bản, khu phố"

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết, tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV, ghi nhận chất lượng của kỳ họp và kỳ vọng vào các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra cũng như những lời hứa trách nhiệm của các sở, ngành trước cử tri. Tôi đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang, thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Thực tế, cùng với việc ưu tiên phát triển kinh tế, tỉnh đang quyết tâm xây dựng địa bàn an toàn, vì vậy việc thông qua nghị quyết này sẽ giúp các thôn, bản, khu phố sớm kiện toàn bộ máy hoạt động.

Tôi thấy mức tỉnh chi hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và các thành viên khá phù hợp. Để Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn, bản, khu phố hoạt động hiệu quả, khâu tuyển chọn nhân sự cần chọn lọc kỹ lưỡng. Đây là yếu tố quan trọng để Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ trở thành “cánh tay nối dài” bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian tới.


Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Công nghiệp Ô tô (TKV) Nguyễn Huy Tâm: "Quan tâm xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề cao"

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV cơ bản phản ánh được những vấn đề cốt lõi mà cử tri quan tâm. Những trăn trở của người dân, cử tri và doanh nghiệp đã được các đại biểu thấu hiểu, trả lời thỏa đáng. Điều này, tăng thêm sự tin tưởng vào sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí sửa chữa, chế tạo, lắp ráp các loại ô tô, chế tạo phụ tùng, thiết bị, sản phẩm cơ khí phục vụ cho sản xuất than lộ thiên, hầm lò, tôi rất quan tâm đến lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng đội ngũ lao động có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công việc.

Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng, thông qua việc ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ người học mang tính vượt trội so với nhiều tỉnh, thành cả nước. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh khuyến khích đào tạo 15 nghề, chia làm 3 nhóm: Công nghệ kỹ thuật, cơ khí chế tạo, vận tải, xây dựng; du lịch, dịch vụ và nhóm nghề sức khỏe. Điều này giúp các doanh nghiệp gỡ nút thắt thiếu hụt nguồn lao động có trình độ tay nghề cao. Tôi mong muốn, các cấp, ngành tiếp tục có những giải pháp, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia các chương trình đào tạo học nghề thuộc danh mục khuyến khích đào tạo của tỉnh.


Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác dịch vụ Bảo tàng Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Huyền: “Tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội”

Thông qua mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, đều phản ánh được những vấn đề cốt lõi và đưa ra những giải pháp hữu hiệu giúp cho người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những chính sách, sự hỗ trợ kịp thời, xác đáng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Đối với hoạt động du lịch, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để phát triển và mang lại những trải nghiệm mới, thu hút du khách. Đã có rất nhiều các sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác và mang lại hiệu quả lớn, được du khách ưa thích, đánh giá cao. Riêng trong 6 tháng đầu năm, ước tính tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 10,4 triệu lượt khách, tăng 18,0% so với cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu du lịch ước đạt 22.285 tỷ đồng, tăng 34,0% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là những con số đáng mừng thể hiện được sự lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý của tỉnh và sự quyết tâm, đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, năm 2024, tỉnh Quảng Ninh tăng trưởng tốt về mọi mặt; tạo ra những “cú huých” mạnh mẽ tác động đến phát triển du lịch, thu hút đông đảo người dân, du khách đến với Quảng Ninh để trải nghiệm du lịch bốn mùa và góp phần thực hiện thành công mục tiêu thu hút 17 triệu lượt khách trong năm 2024.


Anh Chóong Văn Đạt, thôn Khe Vàng, xã Điền Xá (huyện Tiên Yên): “Các nghị quyết sẽ sớm đi vào thực tiễn”

Theo dõi chương trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV qua các phương tiện thông tin truyền thông, tôi thấy rất vui mừng và phấn khởi trước những quyết sách hỗ trợ kịp thời cho người dân đã được HĐND tỉnh thông qua. Cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt quan tâm đến quyết sách phát triển lâm nghiệp với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND (ngày 23/4/2021) của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Cử tri rất mong mỏi và chờ đợi, bởi người thụ hưởng sẽ được mở rộng hơn, đặc biệt là trong việc phát triển trồng rừng gỗ lớn.

Hiện nay, thôn Khe Vàng, xã Điền Xá, người dân đang trồng hơn 30ha rừng sản xuất và khoảng gần 4ha rừng cây gỗ lớn là giổi, lát. Người dân trong thôn đều mong mỏi sớm có cơ chế hỗ trợ để có thể vay vốn, chuyển từ một phần trồng rừng cây ngắn ngày sang trồng rừng gỗ lớn. Nghị quyết được thông qua và sớm được triển khai đi vào thực tiễn sẽ là nguồn hỗ trợ, động viên rất lớn đối với những người dân “sống nhờ vào rừng” như chúng tôi. Từ đó, giúp người dân có thêm sự chủ động và quyết tâm trong việc thúc đẩy gia tăng giá trị rừng trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng tài nguyên rừng và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi rừng tại địa phương.

Hoàng Nga- Phạm Tăng- Minh Hà- Minh Đức

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn