DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV: Thông qua 25 nghị quyết quan trọng

Sau 2,5 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, hôm nay, ngày 10/7, Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh.

Đoàn chủ tọa điều hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ cảm ơn các ý kiến đồng tình của đại biểu HĐND về những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến phát biểu của đại biểu, cử tri quan tâm. 

Đồng chí nhấn mạnh: Để hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2024, từ nay đến cuối năm, cần phải nỗ lực phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm tại Kỳ họp này.

Cụ thể, đối với các khu vực kinh tế, sẽ tiếp tục có các giải pháp mạnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng như kịch bản đã ban hành và phấn đấu đạt cao hơn để bù đắp lại cho một số khu vực không đạt kịch bản; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp sớm đưa một số dự án chế biến, chế tạo vào sản xuất, tạo ra năng lực mới tăng thêm.

Tăng cường thu hút các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung và lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hoả đã được công bố; tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác; mở rộng không gian du lịch, liên kết vùng, nội vùng gắn với các di sản, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào các KKT, KCN trọng điểm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu hút FDI năm 2024...

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến phát biểu của đại biểu, cử tri quan tâm. 

Cùng với đó, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17 ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững gắn với chủ đề công tác năm 2024; tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử, bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Quảng Ninh; chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với mục tiêu duy trì toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Chính phủ; hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh...

Đặc biệt trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất, khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, không dám tham mưu, không dám đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm; phân công, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương... UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh phiên bế mạc.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, xem xét, chấp thuận miễn nhiệm một số chức danh và giới thiệu nhân sự bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền TP Hạ Long được đại biểu HĐND tỉnh giới thiệu, bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất bầu.

Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 25 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh và bế mạc kỳ họp.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025; quy định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”; nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045; ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh...

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Với tinh thần đổi mới công tác chuẩn bị từ xa, từ sớm và tổ chức kỳ họp hợp lý, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ... kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển nhanh, bền vững. Quảng Ninh đã giữ vững đà tăng trưởng (GRDP) cao, ổn định trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023), 6 tháng đầu năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh ước đạt 9,02%, thuộc tốp đầu cả nước, tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm.

Những thành quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và kết quả nổi bật của 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khẳng định Quảng Ninh vẫn là điểm sáng, một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Từ nay đến cuối năm 2024 bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thử thách còn rất lớn, thậm chí có mặt gay gắt hơn… Vì thế, tuyệt nhiên không được lơ là, chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí; càng trong khó khăn, thử thách càng phải giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024, đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 55.600 tỷ đồng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị... Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương theo dõi sát sao diễn biến tình hình, linh hoạt thích ứng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

Nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để thực hiện các nghị quyết tại kỳ họp, đồng chí yêu cầu phải quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài gắn với triển khai có hiệu quả Quy hoạch Vùng, Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có chọn lọc, thế hệ mới vào các KKT, KCN, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm vào GRDP. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Trong đó, phải sớm hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Chăm lo phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông; phát triển nhanh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Song song với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tăng cường công tác thanh tra, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH bền vững, bảo vệ môi trường với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh...

Cần tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh thông tin, truyền thông chủ động, tích cực, lan tỏa thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đồng chí mong rằng, mỗi đại biểu HĐND tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác theo các tiêu chí của đạo đức cách mạng, nỗ lực, làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trên mỗi cương vị, chức trách được giao vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024), HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm, “về nguồn”, huy động nhiều nguồn lực, thiết thực chăm lo thực hiện các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của Nhân dân “Bảo đảm 100% số gia đình và người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương”. Gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh những tình cảm kính trọng, sự tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng trong chiều nay, HĐND tỉnh cũng đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng đồng chí Bùi Văn Khắng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XIII đã bầu ông Bùi Văn Khắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ cao. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/1/2024, đồng chí Bùi Văn Khắng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu chúc mừng, Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: suốt 35 năm gắn bó với quê hương Vùng mỏ anh hùng, trải qua nhiều môi trường, cương vị công tác, đồng chí Bùi Văn Khắng luôn phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín và là một tấm gương của tinh thần “5 thật”, “6 dám”, tận tâm, mẫu mực, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm - vì Nhân dân phục vụ.

Trong lĩnh vực được UBND tỉnh phân công phụ trách, chỉ đạo, đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn nổi bật gắn liền với một chặng đường phát triển bền vững địa phương với những kỳ tích trong công cuộc đổi mới của tỉnh.

Bày tỏ sự trân trọng ghi nhận, cảm ơn sâu sắc và luôn lưu giữ những tình cảm tốt đẹp, cùng những đóng góp của đồng chí Bùi Văn Khắng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và tin tưởng ở cương vị mới, trong môi trường mới, đồng chí cùng tập thể Ban cán sự đảng Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm hết sức đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh. Đồng thời tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của tập thể lãnh đạo tỉnh, sự cố gắng nỗ lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở; của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 19, HĐND TỈNH KHÓA XIV

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

(2) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

(3) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh.

(4) Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

(5) Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(6) Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(7) Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, và các khoản chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với  Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách.

(9) Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025.

(10) Nghị quyết quy định về tặng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”.

(11) Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024; điều chỉnh, bổ sung diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

(12) Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(13) Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(14) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

(15) Nghị quyết quy định mức lập dự toán và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(16) Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045.

(17) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025.

(18) Nghị quyết về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.

(19) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh.

(20) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(21) Nghị quyết về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

(22-25) Các Nghị quyết về công tác cán bộ.

Đỗ Phương

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn