DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
Số biên nhận/
Mã tra cứu
Số CMND
Nhập mã kiểm tra
Văn bản - Tư liệu
TIN NỔI BẬT
Đến tháng 12 Tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết
96%
Hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, 03/12/2016)
Sở Tài nguyên và Môi trường 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 100%
Sở Du lịch 100%
Bảo Hiểm xã hội tỉnh 100%
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0333.618.429 - 0333.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn