DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
Số biên nhận/
Mã tra cứu
Số CMND
Nhập mã kiểm tra
Văn bản - Tư liệu
TIN NỔI BẬT
Đến tháng 09 Tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, 27/09/2016)
Ban Quản lý khu kinh tế 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 100%
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 100%
Bảo hiểm xã hội tỉnh 100%
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0333.618.429 - 0333.619.429