DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
You are using an unlicensed and unsupported version of Evoq Content. Please contact customersuccess@dnnsoftware.com for information on how to obtain a valid license.
QUẢNG NINH
Chọn năm:
select
98%
đúng hạn
Đã tiếp nhận:
264,784 hồ sơ
Đã giải quyết:
264,249 hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
TÌNH HÌNH TỔNG HỢP THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
Tháng 1
97 %
đúng hạn
Giải quyết 55032 hồ sơ
Tháng 2
98 %
đúng hạn
Giải quyết 31474 hồ sơ
Tháng 3
99 %
đúng hạn
Giải quyết 69724 hồ sơ
Tháng 4
99 %
đúng hạn
Giải quyết 59171 hồ sơ
Tháng 5
99 %
đúng hạn
Giải quyết 48848 hồ sơ
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ TỈNH QUẢNG NINH
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn