DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm

* Trình tự thực hiện:

- Trước thời điểm ký xác nhận chữ ký, ĐDCT thông báo rõ khoảng thời gian và địa điểm xác nhận chữ ký cho người hưởng.

- ĐDCT trực tiếp tổ chức lấy chữ ký xác nhận của người hưởng, đối với người hưởng ốm nặng, già yếu không đi lại được ĐDCT phải đến tận nhà để lấy chữ ký hoặc điểm chỉ, đồng thời phải ghi rõ khoảng thời gian xác nhận chữ ký.

- ĐDCT chốt số người hưởng không đến ký xác nhận vào cuối Danh sách và lập danh sách những người không đến ký xác nhận chữ ký sau đó chuyển bộ phận kế toán BHXH huyện.   

 - Bộ phận kế toán BHXH huyện lưu Danh sách chi trả có chữ ký xác nhận và chuyển danh sách những người hưởng không đến ký xác nhận chữ ký cho bộ phận chính sách lập Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến địa chỉ của từng người hưởng không đến ký xác nhận chữ ký.

- Người hưởng nhận được Thông báo tạm dừng đến BHXH huyện để ký bổ sung chữ ký.

- Những người đã đến ký bổ sung thì bộ phận chính sách BHXH huyện lập Thông báo tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và gửi cho người hưởng biết

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM (mẫu số 24a-CBH)

- Hoặc Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (mẫu số 24b-CBH)

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 3 Ngày

* Đối tượng thực hiện TTHC:

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý TTHC:

- Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);

- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH;

- Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012.

 


STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn