DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
Số biên nhận/
Mã tra cứu
Số CMND
Nhập mã kiểm tra
Văn bản - Tư liệu
TIN NỔI BẬT
Đến tháng 04 Tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết
98%
Hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, 26/04/2018)
Sở Giao thông - Vận tải 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 100%
Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều 100%
Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí 100%
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0333.618.429 - 0333.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn