DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng

* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Tờ trình đ nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch của cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết;
+ Bản sao Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền; Giấy phép quy hoạch (nếu có);
+ Ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng dân cư có liên quan kèm Báo cáo tổng hợp nội dung các ý kiến;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng (phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (1) Có đăng ký hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng; (2) Có đ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp; (3) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đ án quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành thuộc đ án quy hoạch xây dựng phải có năng lực hành nghề xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng);
+ Bản vẽ bao gồm: (1) Sơ đ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000. (2) Bản đ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500. (3) Các bản đ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. (4) Bản đ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500. (5) Sơ đ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. (6) Bản đ chỉ giới đường đ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. (7) Các bản đ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500. (8) Bản đ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500; (9) Bản đ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500;
Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản chủ trương, pháp lý có liên quan; các bản vẽ thu nhỏ in mầu;
+ Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và Dự thảo quy định quản lý theo đồ án;
Hồ sơ khảo sát địa hình được lập trên nền bản đồ địa chính hệ tọa độ Quốc gia VN2000 kinh tuyến 1070 45’ (để thuận tiện trong công tác giao đất) do cơ quan chuyên môn thực hiện phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch (bao gồm bản vẽ, thuyết minh đo đạc khảo sát địa hình, kèm theo các phiếu cung cấp tọa độ nhà nước làm cơ sở đo vẽ);
+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
- Số lượng hồ sơ: 10 bộ
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Thời gian thẩm định: không quá 25 ngày.
- Thời gian phê duyệt: không quá 15 ngày.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền
2 Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
3 Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch của cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết
4 Ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng dân cư có liên quan kèm Báo cáo tổng hợp nội dung các ý kiến
5 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng
6 Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và Dự thảo quy định quản lý theo đồ án
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn