DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

UBND PHƯỜNG ĐẠI YÊN

Tên cơ quan: Đảng ủy – HĐND - UBND phường Đại Yên

Địa chỉ: Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333. 857. 013

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục:

Chưa Cập Nhật Dữ Liệu
STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu
2 Báo cáo kinh tế kỹ thuật
3 Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn