DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Tôi có con gái đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (cho người khuyết tật mức độ nặng); hiện nay con tôi đang nuôi 01 con nhỏ 02 tháng tuổi. Vậy tôi muốn hỏi ngoài hưởng chế độ TCXH hằng tháng cho người khuyết tật con gái tôi còn được hưởng chế độ nào khác không?. Nếu được thìthủ tục hồ sơ phải làm những loại giấy tờ gì?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Tôi có con gái đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (cho người khuyết tật mức độ nặng); hiện nay con tôi đang nuôi 01 con nhỏ 02 tháng tuổi. Vậy tôi muốn hỏi ngoài hưởng chế độ TCXH hằng tháng cho người khuyết tật con gái tôi còn được hưởng chế độ nào khác không?. Nếu được thìthủ tục hồ sơ phải làm những loại giấy tờ gì?
Người trả lời: Lê Bình Phượng
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn