DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị như thế nào?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị như thế nào?
Người trả lời: Dương Thu Hà
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hành chính công
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn