DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (Đối với cấp mới)

2.1. Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
(1) Đối với cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản:
+ Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4 x 6 cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng);
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
+ 02 ảnh mầu cỡ 4 x 6cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
+ Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do người nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do người nước ngoài cấp đang còn giá trị).
(2) Đối với Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác):
+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại phụ lục 5 Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng);
+ 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
+ Chứng chỉ cũ bị (nếu có).
(3) Đối với Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản đã hết hạn:
+ Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng);
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
+ 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
+ Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do người nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do người nước ngoài cấp đang còn giá trị).
+ Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.
2.3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ).
2.4.Thời hạn giải quyết:
(1) Đối với cấp mới: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ (trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi và kết quả do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt).
(2) Đối với cấp lại: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                                 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công Tỉnh;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trong cả nước xin tham vấn (tùy từng trường hợp cụ thể).
2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ môi giới bất động sản do Sở Xây dựng cấp.                            
2.7. Phí và Lệ phí:
- Lệ phí: Không.
- Phí: Không
- Kinh phí dự thi do Giám đốc Sở Xây dựng quy định cho từng kỳ thi tùy thuộc vào số thi sinh đăng ký dự thi (Nộp kinh phí khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi).
2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(1) Đối với cấp mới:
- Đơn đăng ký dự thi hành nghề môi giới bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng)
(2) Đối với cấp lại:
- Đơn xin cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (theo mẫu tại phụ lục 5 Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).
2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu điều kiện 1:  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Yêu cầu điều kiện 2: Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
- Yêu cầu điều kiện 3: Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.
2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
- Quyết định số 3717/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài
2 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có)
3 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên
4 Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do người nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do người nước ngoài cấp đang còn giá trị)
5 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng) (Tải biểu mẫu)
6 02 ảnh mầu cỡ 4 x 6 cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (Đối với cấp mới)
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn