DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Gia đình tôi cần mua điện để phục vụ mục đích sinh hoạt trong gia đình, vậy gia đình tôi cần phải có các loại giấy tờ gì và có thể đăng ký thủ tục ở đâu?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Gia đình tôi cần mua điện để phục vụ mục đích sinh hoạt trong gia đình, vậy gia đình tôi cần phải có các loại giấy tờ gì và có thể đăng ký thủ tục ở đâu?
Người trả lời: Vũ Đình Tân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn